Մարիամ և Մարթա: Կարել Չապեկ

Aleqsander-makedonaci

Եվ մինչ նրանք գնում էին, ինքը մտավ մի մի գյուղ, և Մարթա անունով մի կին նրան ընդունեց իր տան մեջ։

Եվ սա մի քույր ուներ, որի անունը Մարիամ էր, որ եկավ նստեց տիրոջ ոտքերի առաջ և  լսում էր նրա խոսքերը։

Իսկ Մարթան, որ զբաղված էր տան գործերով, եկավ կանգնեց նրա մոտ և ասաց. «Տեր,քեզ փույթ չէ՞, որ  քույրս ինձ մենակ է թողել տան գործերի մեջ. այժմ ասա դրան, որ օգնի ինձ։»

Հիսուսը պատասխանեց և ասաց. «Մա՛րթա, Մա՛րթա, դու հոգս ես անում, և շատ բաներով ես զբաղված, բայց այստեղ քիչ բան է պետք. Մարիամը ընտրել է բարի մասը, որ նրանից չպիտի վերցվի»։

(«Ավետարան ըստ Ղուկասի, Ժ, 38-42)

Читать далее